Liên kết website
 
Phồng ĐM não trước can thiệp
Phồng ĐM não  sau can thiệp nút coils
Phồng ĐM não sau can thiệp nút coils (hình coils trong túi phồng)
 
Danh mục Các kỹ thuật can thiệp mạch máu não chủ yếu

Danh mục CÁC KỸ THUẬT CAN THIỆP MẠCH MÁU NÃO CHỦ YẾU

A. Các kỹ thuật nút mạch điều trị các tổn thương bệnh gây chảy máu não hoặc u não.

1. Nút Phồng động mạch não (Aneurysms) bằng lò xo kim loại (bao gồm câp cứu khẩn cấp đối với các bệnh nhân đã bị vỡ túi phồng gây chảy máu dưới nhện và điều trị theo kế hoạch đối với các trường hợp chưa bị vỡ)

2. Nút gốc động mạch mang túi phồng khổng lồ, khi không thể điều trị bảo tồn dòng chảy động mạch chính

3. Đặt stent đảo hướng dòng chảy điều trị túi phồng kích thước lớn hoặc khổng lồ

4. Nút Dị dạng động tĩnh mạch não (AVM) bằng Onyx 

5. Nút Dị dạng động tĩnh mạch não (AVM) bằng keo Histoacryl

6. Nút Dị dạng thông động tĩnh mạch màng cứng (DAVFM) bằng Onyx 

7. Nút Dị dạng thông động tĩnh mạch màng cứng (DAVFM) bằng lò xo kim loại 

8. Nút Thông động mạch cảnh xoang hang (CCF) bằng bóng

9. Nút Thông động mạch cảnh xoang hang (CCF) bằng lò xo kim loại

10. Nút mạch U màng não tăng sinh mạch trước phẫu thuật

... 

 

B. Các kỹ thuật mở thông mạch điều trị thiếu máu não và nhồi máu não cấp do hẹp - tắc động mạch trong và ngoài sọ.

Điều trị Hẹp động mạch gây thiếu máu não 

1. Nong và đặt stent động mạch cảnh ngoài sọ 

2. Nong và đặt stent động mạch đốt sống ngoài sọ 

3. Nong và đặt stent ĐM trong sọ 

Điều trị Tắc động mạch gây nhồi máu não cấp tính (trong vòng 6-8 giờ từ khi xảy ra đột quỵ nhồi máu não nhánh lớn).

4. Chụp mạch cấp cứu và tiêu sợi huyết đường động mạch bằng rtPA

5. Chụp mạch cấp cứu và lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học